หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สารภี > เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :869