สวนสัตว์เฉลิมพระเกียรคิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสัตว์เฉลิมพระเกียรคิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาคู ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.61
longitude :  104.25
รายละเอียด :  สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติบ้านนาคู จัดสร้างเมือ่พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ 2 ไร่ ภายในบริเวณสวนสัตว์มีปูชนียสถานทางประวัติศาสตร์ มีหอชมวิวของป่าดงใหญ่ มีสัตว์ต่างๆมากมาย ทัศนียภาพโดยรอบมีพระเจ้าใหญ่ และหนองสีโว
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถประจำทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 48 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอหัวตะพานประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :337