เสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา บ้านเปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เป็นเสมาสมัยทวาราวดี สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ 1,000 ปี ราว พ.ศ. 1,200-1,300 ศิลปะขอมแบบไพรกเมง พบเมื่อ 12 มีนาคม 2532ลักษณะ เป็นเสมารูปเสมาทำจากหินทราย หน่วยควบคุมดูแล วัดโพธิ์ศิลา , ชาวบ้านเปือย ตำบลเปือย สถานที่ติดต่อ วัดโพธิศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
การเดินทาง :  เสมาพันปีตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ เลี้ยวจากถนนชยางกูล (อุบล-อำนาจ) เลี้ยวแยกพนา ตรงมาประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวตรงแยกวัดโพธิ์ศิลา ตรงมาอีกประมาณ 700 เมตร ก็จะถึงเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา

จำนวนผู้เข้าชม :408