ดอยนกยูงทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยนกยูงทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านทวีผล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีทิวทรรศน์ทางธรรมชาติสวยงาม โขดหิน และมองวิวจากมุมสูงได้เป็นอยางดี
การเดินทาง :  วัดดอยนกยูงทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทวีผล ตำบลนาหว้า ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :405