โบราณสถานกู่สันตรัตน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานกู่สันตรัตน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านกู่ ตำบลกู่สันตรัตน์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043706510
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถานสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ซึ่งเป็นอโรคยาศาล
การเดินทาง :  ระยะทางจาก อ.เมือง จ.มหาสารคาม 60 กม. หมายเลขทางหลวง 2040 ถึงแยกทางเข้าอำเภอนาดูนเลี้ยวซ้ายอีก 1 กม. หมายเลขทางหลวง 2179

จำนวนผู้เข้าชม :461