ศาลเจ้าปู่บ่อโอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่บ่อโอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.นาสะอาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.86
longitude :  103.06
รายละเอียด :  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ บริเวณรอบเป้นอ่างน้ำธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้ถนนสร้างคอม- โพนพิสัย

จำนวนผู้เข้าชม :402