วัดยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.83
longitude :  100.25
รายละเอียด :  ศาสนสถานที่เก่าแก่ ของตำบลบ้านคลอง และมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวตำบลบ้านคลองให้ความเลื่อมใสมาอย่างยาวนาน
การเดินทาง :  ถนนปราบไตรจักร

จำนวนผู้เข้าชม :477