หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > ท่าแซะ > สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ
สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.15 ต.ท่าแซะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะมีสระน้ำไว้ให้บริการประชาชนได้ออกกำลังกายโดยปั่นจักรยานน้ำ ยามเย็นใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อน ของประชาชน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

จำนวนผู้เข้าชม :304