กองแลน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กองแลน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.ทุ่งยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการยุบตัวของดินตามธรรมชาติบนเขาสูงเกิดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ทางเดินขึ้นเนินเขาไม่ลาดชันมาก ตลอดทางมีร่มไม้ยืนต้นหลายชนิด เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
การเดินทาง :  อยู่บนทางหลวงสาย 1095 ห่างจากตัวเมืองปาย ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :458