น้ำตกห้วยหลี่ผี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยหลี่ผี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองแซงสร้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :331