รร.จปร.

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รร.จปร.
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  จปร.
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037393062
latitude :  14.28
longitude :  101.17
รายละเอียด :  เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร ในระดับอุดมศึกษาในสังกัดกองทัพบก ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การเดินทาง :  ที่ตั้ง 99 ม.1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

จำนวนผู้เข้าชม :383