วัดธาตุไทรงาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดธาตุไทรงาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่9 ต.นาทราย อ.พิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :269