ธารน้ำตกท่าสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธารน้ำตกท่าสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ท่าสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นธารน้ำตกขนาดเล็ก มีอากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้สะดวก โดยใช้เส้นทางสายท่าสะอาด - วังไห ห่างจากตำบลท่าสวรรค์ ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :616