ถ้ำสาริกา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำสาริกา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ) ค่ายโคกกระต่าย ?สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช? ตั้งอยู่ ณ บ้านโคกกระต่าย หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บ้านโคกกระต่ายเป็นแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ พระเจ้าตากสินได้มาตั้งค่ายพักทัพเพื่อสู้รบกับพม่าที่บางแก้ว ณ บ้านโคกกระต่าย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งดังที่กล่าวนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันทำการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และนำเผยแพร่สู่สาธารณชนคนไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติพระวีรกรรมอันปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ให้ลูกหลานไทยจนปัจจุบัน และร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่บริเวณค่ายโคกกระต่าย ให้เป็นแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สมพระเกียรติ และเป็นสถานที่เคารพสักการบูชา พระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับคนรุ่นหลังสืบไป
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :383