สุสานพญาอินทิรา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สุสานพญาอินทิรา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.บาราโหม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสุสานเจ้าเมืองปัตตานีคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลาม
การเดินทาง :  จากตัวเมืองปัตตานีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :58