อ่างเก็บน้ำบางลาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบางลาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ,ม.14,ม.3,ม.10 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ฝายบางลายมีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ พื้นที่ติดต่อกับ หมู่ที่ 6,3,10,14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเดินทาง :  ห่างจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวงประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :318