อ่างเก็บนำบ้านหนองกุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บนำบ้านหนองกุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.31
longitude :  103.43
รายละเอียด :  ขนาดพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ปริมาตรเก็บกักน้ำ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.ส่องดาว ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๓ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :405