ดอยวาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยวาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอยติ้ว หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude :&nbs