ดอยวาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยวาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอยติ้ว หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ดอยวาวเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นน้ำตามธรรมชาติมีจุดชมวิวและทิวทัศน์ทางธรรมชาติ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอท่าวังผา และอำเภอปัวอย่างชัดเจนและสวยงาม ตั้งอยู่ที่บ้านดอยติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาตินันทบุรี เป็นยอดดอยที่มีสูง 1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเลนับเป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ยอดดอยวาว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปอีกราว 4 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไปถึงหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำคาง แล้วเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอย ตลอดเส้นทางเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นถิ่นอาศัยของนกบนที่สูงนานาชนิด เช่น นกมุ่นรกตาแดง นกหางรำหางยาว นกติ๊ดแก้มเหลือง นกเสือแมลงปีกแดง นกระวังไพรปากแดงยาว ฯลฯ ที่นี่จึงเหมาะสำหรับการเดินดูนกและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีนกย้ายถิ่นเข้ามาจำนวนมากซึ่งหลายชนิดเป็นนกหายาก โดยเฉพาะพวกนกจับแมลงและนกเดินดง เช่น นกจับแมลงแถบคอสีส้ม นกจับแมลงหลังสีเทา นกเดินดงอกดำ นกเดินดงลายเสือ ฯลฯ
การเดินทาง :  จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลก ถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเมืองน่าน จากนั้นเดินทางจากตัวเมืองน่านโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 ( น่าน - ทุ่งช้าง ) เมื่อถึงอำเภอ ท่าวังผา ระยะทางช่วงนี้ประมาณ 42 กิโลเมตร แล้วให้แยกไปทาง ซ้ายมือ ตามทางหลวงหมายเลข 1148 ( ท่าวังผา - สองแคว ) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปตามทาง หลวงหมายเลข 1082 ( สายนาหนุน - สบขุน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 27 แยก ขวามือ เข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี (รถที่ใช้ รถกระบะ หรือ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ)

จำนวนผู้เข้าชม :494