วัดทุ่งแฝก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทุ่งแฝก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  238 ม.11 ต.วังลึก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :77