ภูชี้ฟ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูชี้ฟ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.18 บ้านร่มฟ้าทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.00
longitude :  100.50
รายละเอียด :  เป็นสถานทีท่องเที่ยวที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางได้หลายทาง เช่นโดยเดินทางมาจากอำเภอเทิง และอำเภอเวียงแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :534