ชายหาดพลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายหาดพลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.พลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญแห่งของอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีชายหาดที่ทอดยาว ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ติดกับสนามบินอู่ตะเภา ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยกเข้ามาพักผ่อนบริเวณชายหาดพลาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเดินทางสะดวก หาดมีความสวยงานม ร่มรื่น และเงียบสงบ ประกอบกับมีที่พักที่ได้มาตรฐานอยู่ในพื้นที่หลายแห่ง
การเดินทาง :  ได้ 3 วิธี คือ 1. ทางเครื่องบิน 2. ทางรถโดยสาร 3. โดยรถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :425