ภูน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสังข์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.65
longitude :  104.35
รายละเอียด :  เป็นสำนักสงฆ์ตั้งอยู่เชิงเขาภูน้อย
การเดินทาง :  ระยะทางจากอบต.บ้านซ่งถึงที่พักสงฆ์ภูน้อยประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :320