น้ำตกศักดิ์สิทธิ์คำชะอี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกศักดิ์สิทธิ์คำชะอี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแก้งช้างเนียม ตำบลคำชะอี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มีความสูงประมาณ 20 เมตร สามารถเที่ยวชมป่าดิบแล้งที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดมุกดาหาร
การเดินทาง :  การเดินทางไปเที่ยวสะดวก และระยะการเดินทางจา อบต.คำชะอี - น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ ประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้เวลเดินทางประมาณ 20 -30 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :442