หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > บ่อน้ำร้อนบ้านผาเสริฐ
บ่อน้ำร้อนบ้านผาเสริฐ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำร้อนบ้านผาเสริฐ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านผาเสริฐ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีบ่อน้ำแร่หลัก จำนวน 1 บ่อ บ่อน้ำแร่รอง จำนวน 1 บ่อ มีสระน้ำกลางแจ้ง จำนวน 2 สระ มีอาคารแช่น้ำแร่แบบส่วนตัว จำนวน 4 หลัง มีบ่อแช่ไข่ จำนวน 2 บ่อ มีห้องน้ำ จำนวน 3 จุด และมีเจ้าหน้าที่ประจำให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 3 คน
การเดินทาง :  ทางบก โดยรถยนต์ส่วนตัว หรือทางน้ำ เรือหางยาว

จำนวนผู้เข้าชม :2516