น้ำตกนางแลใน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกนางแลใน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7บ้านนางแลใน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกนางแลใน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ บ้านลิไข่ บ้านบริวารของบ้านนางแลใน ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ข้าวต้มห้วยลึก ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตก 5 ชั้น ได้แก่น้ำตกตาดฝน น้ำตกตาดราง น้ำตกใหม่ น้ำตกตาดถ้ำ และน้ำตกสี่ชั้น
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน โดยเดินทางจากปากทางท่าข้าวเปลือกตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางหมู่บ้านร่องปลาค้าวหมู่ 14 เมื่อถึงตลาดร่องปลาค้าวเลี้ยวซ้ายตรงไปยังบ้านนางแลใน

จำนวนผู้เข้าชม :2446