ด่านชายแดนช่องเม็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ด่านชายแดนช่องเม็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.ช่างเม็ก อ.สิรินธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นจุดผ่านแดน ไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอิสาน ที่สามารถเดินทางไป ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดินในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากอุบลราชธานี
การเดินทาง :  เริ่มต้นจากตัวเมืองอุบลราชธานี โดยทางหลวงหมายเลข 217 ผ่านอำเภอพิบูลมังสาหาร มุ่งสู่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :381