น้ำตกตาดเม็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดเม็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลคำด้วง
การเดินทาง :  โดยรถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :294