หาดสีดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดสีดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองเดิ่นท่า ม.1 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042490880
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดทรายทอดยาวไปทางเหนือ และจุดชมวิวภูเขา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการจัดงานประจำทุกปี
การเดินทาง :  เดินทางผ่าน ถนน 212 บึงกาฬ- นครพนม ถึงบ้านหนองเดิ่นเหนือ ม.2 จะมีป้ายบอกทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร มาถึงหาดสีดา

จำนวนผู้เข้าชม :656