หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > ป่าพะยอม > อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.เกาะเต่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
การเดินทาง :  ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ถนนป่าพะยอม - ควนดินสอ ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :110