บึงละหาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงละหาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.หนองบัวบาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.63
longitude :  101.89
รายละเอียด :  บึงละหานเป็นพื้นที่ชุมน้ำขนาดใหญ่อันดับที่ ๔ ของประเทศ มีพื้นที่ครอบคลุม ๔ ตำบลคือ ตำบลละหาน ตำบลบ้านกอก ตำบลหนองบัวใหญ่ และตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ ๑๗,๓๘๖ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา สัตว์น้ำที่อยู่อาศัย มีปลาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปลาฉลาด (ตอง) ปลาสร้อยนกเขา ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ ปลาหมอช้างเยียบ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอุย ปลาดุกด้าน ปลาสลิด ปลาช่อน ปลาบู่ ปลาไหลและกุ้งก้ามกราม เป็นต้น
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 88 - 89 เข้าทางวัดชนะ ทางเข้า สะดวกอยู่ริมถนน

จำนวนผู้เข้าชม :311