บึงหนองบัวใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงหนองบัวใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.หนองบัวใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.58
longitude :  101.86
รายละเอียด :  มีบึงที่สวยงาม
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :363