น้ำตกคลองขุน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองขุน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.ท่าหมื่นราม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหนองเตาอิฐ
การเดินทาง :  อยู่บริเวณตีนเขาคลองขุน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเตาอิฐ

จำนวนผู้เข้าชม :427