หาดตะโละกาโปร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดตะโละกาโปร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านปาตา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073461041
latitude :  6.90
longitude :  101.37
รายละเอียด :  เป็นสันทรายยาวประมาณ 10กิโลเมตร เนื้อทรายละเอียด หาดมีความลาดชันไม่มากนัก รอบตัวชายหาดทั้งสองฝั่งถูกขนาบด้วยชุมชน
การเดินทาง :  หาดตะโละกาโปร์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีตามทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอยะหริ่ง ข้ามคลองยามูตามสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ ผ่านพื้นที่สวนป่าชายเลนและหมู่บ้านไปจนถึงทางแยกเข้าสู่หาด รวมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :302