ฝายเลิงหว้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายเลิงหว้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านนาซาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำฝายเลิงหว้า เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำในการเกษตร การประมง หาของป่า และเป็นสถานที่พักผ่อน/พบปะสังสรรค์
การเดินทาง :  การเดินทางสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :526