ภูเขาขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูเขาขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลหนองทันน้ำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.78
longitude :  104.99
รายละเอียด :  ตำบลหนองทันน้ำ หมู่บ้านภูเขาขาม แหล่งลำธารเย็นใส ผลิตผ้าไหมผ้าซิ่น ม่วนเสียงพิณเสียงเคน ดินแดนเครื่องจักสาน เล่าขานตำนานท้องถิ่น อยู่กินแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  เดินทางเส้นถนน อุบลฯ - เขมราฐ ถึงบ้านขุมคำแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 10 ก.ม. ถึงบ้านหนองทันน้ำแล้วเลี้ยวขวาถึงบ้านโนนหินแร่ เดินทางอีก 4 ก.ม. ถึงภูเขาขาม

จำนวนผู้เข้าชม :447