จุดผ่อนปรนชายแดน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดผ่อนปรนชายแดน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042039910
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอด่านซ้าย 33 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :310