น้ำตกธารสวรรค์-ถ้ำหมูบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกธารสวรรค์-ถ้ำหมูบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังน้ำทิพย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.00
longitude :  102.00
รายละเอียด :  เกิดจากแอ่งน้ำธรรมชาติบนเทือกเขาภูพานคำ ไหลผ่านหินภูเขาซึ่งทำให้เป็นร่องน้ำที่คดเคี้ยวและสวยงาม อีกทั้งยังเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ฤดูน้ำหลากระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและพักผ่อนที่บริเวณน้ำตก ส่วนในฤดูแล้งจะมีน้ำปริมาณน้อยแต่จะคงธรณีสัณฐานถึงร่องรอยของน้ำตกให้เห็นสภาพอยู่อย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงามหาดูยากมาก ถ้ำหมูบ เป็นถ้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกันกับน้ำตกธารสวรรค์ ลักษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ คล้ายหลังเต่า บริเวณปากถ้ำมีลำธารอันเป็นต้นกำเนิดลำห้วยคุมมุมไหลผ่าน ได้รับการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า สมัยก่อนเป็นที่หลบพักอาศัยเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์และเสบียงผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ห่างจากอำเภอเขาสวนกวาง ไปทางด้านทิศตะว้ันตก ระยะทาง ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 10 บ้านวังน้ำทิพย์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :368