หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ท่าวังผา > ประเพณีแข่งเรือประจำปีอำเภอท่าวังผา
ประเพณีแข่งเรือประจำปีอำเภอท่าวังผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแข่งเรือประจำปีอำเภอท่าวังผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สะพานท่าวังผาพัฒนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.10
longitude :  100.80
รายละเอียด :  ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา จัดแข่งในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชน รวมไปถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอำเภอท่าวังผา โดยจัดแข่ง ณ สะพานท่าวังผาพัฒนา
การเดินทาง :  รถโดยสารหรือรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอเมืองน่านถึงอำเภอท่าวังผา เลี้ยวซ้ายหน้าโรงพยาบาลอำเภอท่าวังผา ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงสะพานท่าวังผาพัฒนา บริเวณการจัดงานแข่งเรือประเพณีอำเภอท่าวังผา

จำนวนผู้เข้าชม :455