น้ำตกสันติสุข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสันติสุข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกสันติสุข มีทั้งหมด 3 ชั้น เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำริม ที่หล้อเลี้ยงประชาชน ตำบลแสนทอง
การเดินทาง :  ถนนสาย นาหนุน - สบขุ่น

จำนวนผู้เข้าชม :434