น้ำตกผานางอิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกผานางอิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านดู่ ต.เชียงกลาง จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :200