ปราสาทหินบ้านพลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทหินบ้านพลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านพลวง หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-558916
latitude :  14.61
longitude :  103.42
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  ระยะทางจากสี่แยก อ.ปราสาท มาประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :437