วัดเกาะแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองบัว ม.7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.47
longitude :  102.61
รายละเอียด :  วัดเจ้าคณะอำเภอ
การเดินทาง :  รถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :383