วัดพระพุทธบาทหินลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระพุทธบาทหินลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.ป่าบ่อ อ.บ้านไผ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  รอยพระพุทธบาท วัดโคกหินลาด ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตับเต่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :319