หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > เมืองปัตตานี > สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินฯ
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านสวนสมเด็จ หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.87
longitude :  101.26
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ออกกลังกาย และพักผ่อนหน่อนกาย
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :65