กูโบร์โต๊ะปาไซ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กูโบร์โต๊ะปาไซ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.85
longitude :  101.27
รายละเอียด :  สุสานโต๊ะปาซัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อารยธรรมอิสลาม ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
การเดินทาง :  รถจักรยานยนต์รับจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม :87