อ่างเก็บน้ำห้วยตุงลุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยตุงลุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนตูม หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติที่มีความสำคัญ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :371