ภูสองชั้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูสองชั้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านบ๋าหอย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-210702
latitude :  15.73
longitude :  105.20
รายละเอียด :  ภูสองชั้นมีชื่อท้องถิ่นอีกชื่อหนึ่งว่า "ภูธาตุ" ซึ่งเป็นชื่ออันเนื่องมาจากลักษณะของเสาหินใหญ่ที่ดูคล้าย ธาตุหรือเจดีย์หิน ส่วนชื่อ "ภูสองชั้น" มีที่มาจากลักษณะของภูเขาสองลูกทับซ้อนกันอยู่โดยมีสัณฐานและเนินภูที่ต่างระดับกันชัดเจนเป็น ชื่อที่ใช้เรียกขานภูแห่งนี้มากระทั่งปัจจุบัน ห้วงเดือนมกราคม - มีนาคม งามสีสันป่าผลัดใบ หอมกลิ่นไอดอกไม้ป่า ละลานตาป่าเปลี่ยนสี รุ่งสุรีย์ชมตะวันขึ้น ค่ำคืนหนาวดูดาวตก ห้วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ชมมวลดอกไม้ป่า ศึกษาพืชทนแล้ง ค่ำคืนแห่งดวงดาว รุ่งเช้าชมตะวัน ห้วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ยลเสน่ห์ป่างามยามหน้าฝน หลั่งล้นน้ำตกค้างคาว ภูเขาเขียวขจีมากมีของป่าศึกษาพืชสมุนไพร ไลเคนส์ มอสและเฟิร์น ห้วงเดือนตุลาคม ศึกษาทุ่งดอกไม้กินแมลงแสนสวย ชมกล้วยไม้ป่า ละลานตาหมู่แมลง งามสีสันค่ำคืนแห่งดวงดาว รุ่งเช้าชมตะวัน ย่ำสายัณห์ดูอาทิตย์อัสดง ห้วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม หอมกลิ่นไอดอกไม้ป่า ห่มฟ้าคืนหนาว ดวงดาวพรางนภา รุ่งทิวาชมตะวัน ย่ำสายัณห์ดูพระอาทิตย์ตกดิน
การเดินทาง :  ภูสองชั้นอยู่ห่างจากตัวอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 27 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหมายเลข 2050 (ตระการ-เขมราฐ) เลี้ยวขวาที่บ้านคอนสายสู่ อบต.ถ้ำแข้ และภูสองชั้น โดยถนนคอนกรีต/ลูกรัง

จำนวนผู้เข้าชม :423