วัดภูด่านเกลิ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูด่านเกลิ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ.ภูเขาขาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้งวัดภูเกลิ้ง อยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
การเดินทาง :  ทางเข้าวัดภูเกลิ้ง เป็น คสล. ระยะทางประมาณ 300 เมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงที่

จำนวนผู้เข้าชม :393