อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านหนองชาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
การเดินทาง :  รถยนต์ อำเภอ สิรินธร อุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :377